2020- 03 - 20

Sjösättning bokas på SvSHs hemsida: http://www.svinninge.com/hamnen-41740777

Där finns också annan information från SvSH angående hamnen och aktuella händelser.

 

2019 - 09 - 25

Spolplattan är klar för användning. Alla båtar som tas upp i höst skall tvättas över spolplattan , även trailers .

Ingen spolning få ske över öppen grusplan, det finns 2 stycken högtryckstvättar att tillgå.

Du som använder Sublift, räkna med ca 20 minuter extra tid i år.

Du som tar upp med egen trailer och kommer att tvätta båten i samband med det kontakta Weikko 070 72 73 274

för att få access till högtryckstvättarna

 

2019 - 09 - 02

Höstens upptagning börjar 28/9 -29/9  samt 5 - 6/10  12 - 13/10  19 - 20/10  och 26 - 27/10  och som vanligt även

under vardagar enligt överenskommelse med Slipförman vis telefon/sms eller mail 070 7273 274

I år skall båten tvättas i samband med upptagning över en spolplatta med reningsverk, vilket gör att det kommer att ta

något längre tid. Att tvätta båten över öppen grusplan är inte tillåtet längre om du har målat din båt med sk giftfärg.

Som vanligt: du som har din båt närmast staket tar upp din båt senast 28-29/9  5-6/10 och kommer att sjösätta något senare i vår

och du som vill ta upp din båt sent hamnar i mittengången framför båtarna mot staket och får räkna med en sjösättning

tidigare på våren.

me

Boka: Klicka här för att boka tid

 

 

styrelsen i SvSH     Wilhelm Palm         0721611504

Slipförman SvSH    Weikko Seppälä     0707273274

 

 

Vi ses nere vid slipen

Weikko