2020- 03 - 20

Sjösättning bokas på SvSHs hemsida: http://www.svinninge.com/hamnen-41740777

Där finns också annan information från SvSH angående hamnen och aktuella händelser.

 

2020 - 02 -07

 

GRINDEN UPPKLIPPT NATTEN MELLAN 6 -7 FEBRUARI !!!

VI UPPMANAR ALLA ATT SE TILL SINA BÅTAR  OCH RAPPORTERA OM NI SER NÅGOT MISSTÄNKT

ALLA STEGAR SKALL VARA NEDMONTERADE OCH LÅSTA UNDER BÅTEN.

/ slipförman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-04 Kallelse till SBS Årsmöte den 18:e maj

 

 

 

 

Hej,

Nu har vi sammanställt information och underlag för årsmötet. Alla dokument finns på:

https://drive.google.com/open?id=1TJSr4Ocq6Z_N3yd5GANCGFc1zIChH7aO

Nedan finns kallelsen och dagordningen. Årsmötet hålls den 18:e maj på Svartsö hembygdsgård 15:45-16:45 och följs av jubileumsfirandet vid Svartsö krog.

Anmälan krävs för firandet dock inte för Årsmötet (vi är tacksamma om ni anmäler er ändå).

Anmälan på SurveyMonkey (klicka här) stängs på måndagen (5:e maj).

Mer information om Waxholm och Cinderellabåtar till och från Svartsö finns nedan. Bryggan som är närmast hembygdsgården och krogen är Alsvik.

I budgeten finns två alternativ: ett där avgiften till SBS är satt till 0:- för 2019 och ett där en avgift på 100:- tas ut. Det är årsmötet som under agendapunkt 12 bestämmer avgiften.

Med vänliga hälsningar

Harald Pobloth för SBS styrelse

Kallelse till årsmöte i Svinninge BåtSällskap, SBS

 

Plats : Svartsö Hembygddsgård

Tid: Lördag den 18e maj 2019, 15:45-16:45

 

Agenda för årsmötet

 

1.      Mötets öppnande.

2.       Val av två (2) justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, beslut om sista dag för justering.

3.       Val av rösträknare

4.       Fastställande av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

5.       Val av ordföranden att leda årsmötesförhandlingarna och val av protokollförare vid mötet.

6.       Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

7.       Fastställande av föredragningslista

8.       Styrelsens årsberättelse över det förflutna verksamhetsåret.

9.       Revisorernas berättelse

10.   Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.

11.   Ansvarsfrihet för styrelsen.

12.   Fastställande av avgifter för löpande verksamhetsår samt ersättning till styrelse och revisorer.

13.   Inkomna motioner med styrelsens yttrande över de samma samt av styrelsen till mötet hänskjutna frågor.

14.   Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.   Val av revisorer och en suppleant.

16.   Val av valnämnd.

17.   Avslutning.

 

 

 

Styrelsen i SBS

 

Harald Pobloth, ordförande

Nils-Erik Kjelsson, kassör

Jan Axdorph, suppleant

Weikko Seppälä, ledamot

Kent Norrström, suppleant

 


 

2019-04-22 SBS Årsmöte 18:e maj

Hej,

Nedanstående utskick bör ha kommit i era mailboxar för ca. en vecka sedan. Vi uppskattar om ni anmäler er till jubileumsfirandet och årsmötet så snart som möjligt dock senast den 2:e maj på Surveymonkey, klick här.

Valberedningen hälsar att vi letar efter:

·         Ordförande

·         Sekreterare

Till kommande verksamhetsåret. Anmäl gärna intresse till Mats Harms-Ringdahl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoppas ni har haft en glad påsk med lite båtpyssel

Harald Pobloth för SBS styrelse

 

SBS Årsmöte & Jubileumsfirande

Hej,

SBS fyllde 50år 2018 och vi tänkte fira det med er! Då vi är en båtklubb tänkte vi det kan vara passande att fira det hela på ett ställe dit man tar sig med båt!

Lördagen den 18:e maj kommer vi ha både årsmöte och jubileumsfirandeSvartsö.

Årsmötet hålls vid hembygdsgården kl. 15:45-16:45 och jubileumsfirandet äger rum från kl. 17:00 vid Svartsö krog.

För er som inte vill komma med egen båt finns möjlighet att ta sig dit med Waxholmsbåt och hem med Strömma Kanals Cinderella. Notera: Strömmas båtar finns inte i Waxholmsbolagets tabell längre men kan inses här.

Vi vill ha anmälan till både evenemang innan 2:a maj, anmälan görs via Surveymonkey, klick här.

SBS sponsrar firandet (för medlem och en anhörig), dock är det obligatoriskt att bidra med 50:-/person som betalas i samband med anmällan till BG: 5776-1025, markera med SBS jubileum och ditt namn (Transport till och från Svartsö står medlemmar själva för).
 

Sjösättning

Sjösättningen sätter igång 27:e april och pågår i fyra helger framåt till den 19:e maj. Tiden bokas på hemsidan. Kontaktar Weikko om ni önsker avvikande tider.

 

Information från SBS och SvSH

Båtdagen

Vi deltog i Saltjö Mälarens BåtFörening (SMBF) båtdag. SMBF är Stockholms delförening i Svenska BåtUnionen (SBU) där vi får tidningen ifrån och som tillhandahålla försäkringen som alla SBS medlemmar ha trygghet av.

På båtdagen diskuterades bl.a. krav som ställs på allmännyttiga föreningar och vi bedömmer att vi uppfyller de krav och bli därför undantagna från MOMS och strikta deklarationsregler (notera det gäller SBS och inte SvSH som är en ekonomisk förening).

SvSH Ekonmisk Planering

SvSH håller på att ta fram en mer långsiktig planering av kommande kostnader när det gäller underhåll av hamnen, slamkryparen och en sanering av hamnplanen. Detta för att kunna ha avgifter som motsvara utgifterna. I dagsläget finns det inga indikationer att avgifterna måste höjas.

Utflykter 2019

Deltagandet vid de två utflykter vi gjorde 2018 var låg dock fanns det en del glada tillrop från medlemmar som var intresserade men hade förhinder.

För att ha större chans att medlemmar kan följa med utflykterna kommer vi att skapa en Doodle enkät där vi kommer försöka att hitta dagar där fler medlemmar har möjlighet att vara med.

 

-----------------------

 

Uppdatering av e-mail:

 

För att kunna hålla medlemmar informerade behöver vi ha fungerande e-mail adresser till alla. Har du fått ett mail från styrelsen med information nyss så ber vi dig bortse från det här. Har du inte fått mail från styreslen, var snäll och meddelar din giltiga e-mailadress till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tack!

 


Protokoll extra årsmöte den 29 juni 2017.

Länk till protokoll 

 


Ny hamnkapten.

Ekonomiska Föreningen Svinninge Samfällighet  Hamnen (SvSH) har tecknat avtal med WS båt- och brygghantering vad gäller hamnkaptensuppdraget för vår hamn.

Kontaktuppgifter: Weikko Seppälä, telefon 070 7273274, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

För närvarande så finns inga hamnplatser lediga, önskar ni anmäla er till vår väntelista så skriv ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Nyckel till bommen

Nyckel kvitteras ut till en kostnad av 300 kr. Extranyckel kostar 500 kr. Vänd er till hamnkapten.

 


Instruktion till användning av Latrina-Pumpen.

 

Läs noga instruktionen på pumpen, Viktigt, så fort det börjar synas luftbubblor i siktglaset, stäng omedelbart av munstycket med den blåa spaken. Pumpen suger 60 liter i minuten så var beredd att stänga av snabbt.

 

Avsluta alltid med att suga några liter vatten ur den befintliga hinken bredvid (som du fyller på vatten i med länspumpen).

 

Har du fått in luft i pumpen så håll munstycket i hinken till pumpen börjar suga igen (kan ta någon minut).

 

Om den som använt pumpen före dig inte avslutat på rätt sätt kan du behöva börja med att suga vatten ur hinken några minuter, fortsätt till du har fått igång flödet.

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................

Protokoll från SBS Årsstämma 23 mars, 2017

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

  

Protokoll från SBS styrelsemöte 22 november 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS


 

 

Protokoll från SBS styrelsemöte 24 augusti 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

...............................................................................................................................................................

Protokoll konstituerande styrelsemöte 15 juni 2016

Läs protokollet här.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SBS

 

 

 

Gällande Årsstämman 26 maj kl 18.30 Skåvsjöholm

 

Protokoll från stämman: klicka här