Styrelsen i Svinninge Båtsällskap

Styrelse efter årsstämma Maj 2018:

 

Namn Post Kontakt
Harald Pobloth Ordförande ordforande AT svinningebs.se
Vakant Sekreterare sekreterare AT svinningebs.se
Nils-Erik Kjelsson Kassör kassor AT svinningebs.se
Jan Axdorph Ledamot  
Weikko Seppälä Ledamot hamnkapten AT svinningebs.se
Kent Norrström Suppleant  
  Hela styrelse styrelse AT svinningebs.se