Styrelsen i Svinninge Båtsällskap

Styrelse efter årsstämma Maj 2022:

 

Namn Post Kontakt
Jan Axdorph Ordförande ordforande AT svinningebs.se
Gunnar Sennström Sekreterare sekreterare AT svinningebs.se
Kauko Rutanen Kassör kassor AT svinningebs.se
Hans Johansson Ledamot  
Jan Edberg Ledamot  
     
  Hela styrelse styrelse AT svinningebs.se