Svinninge båtsällskap – i hjärtat av skärgården!

Svinninge Båtsällskap är en ideell förening som skall främja båtsportens utövande och medlemmarna har för detta ändamål tillgång till hamnanläggningarna som ägs och förvaltas av Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighet Hamnen (SvSH). Idag uppgår antalet båtplatser till 269 stycken.

Vår marina ligger på väg ut från svinningeviken med trälhavet två korta kryss bort. Båtplatserna är främst avsedda för boende inom Svinninge Tomtområde, men i mån om plats hyr vi gärna ut till icke boende och externa medlemmar.

Lite historia
Svinninge Båtsällskap bildades den 11 maj 1968

Redan vid första styrelsemötet samma år fattades besult om namn och Svinninge Båtsällskap (SBS) har gått under samma flagg sedan dess.

Till en början bestod sällskapet av ca 60 medlemmar och det var inte förrän en bit in på 1990-talet som antalet båtplatser stod i direkt proportion till antalet tomtägare.
Idag erbjuder vi både sommar och vinterplatser för alla våra medlemmar. Plats på upptagningsområdet är dock numera högst begränsad och vi arbetar med att få mer mark från kommunen för en nordlig expansion. Andelsägare prioriteras tillsvidare.

Information om ev lediga båtplatser kontakta  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.